За нас

Маркетингово издателска къща Инфо Клас е българо-немска компания, регистрирана като юридическо лице в България, фокусираща своята дейност в следните основни направления:

 • Издателска дейност;
 • Разработка на високотехнологични маркетингови системи;
 • Стратегическо консултиране в сферата на маркетинга;
 • Инженеринг и реинженеринг на бизнес процеси;
 • Имидж мениджмънт;
 • PR;
 • Пазарни изследвания и анализи;
 • Интернет Маркетинг;
 • Дизайн, разработка и поддръжка на корпоративни и тематични Интернет страници и портали;
 • Изработка на мултимедийни презентации;
 • Дизайн, предпечат и печат на рекламни материали.

Следвайки добрите световни практики, спецификата на българската икономика и тенденциите в развитието на локалните и глобални пазари Инфо Клас идентифицира и разработва нови бизнес ниши в издателската дейност и нови възможности за своите клиенти. Компанията инвестира приоритетно в създаването на екипи от високо квалифицирани професионалисти, способни да изпълняват комплексни проекти с широк спектър от дейности в сферата на Маркетинга.

Мисията на Инфо Клас се диференцира съобразно основните бизнес направления на компанията — Маркетинг и Издателска дейност.
Мисията на Инфо Клас е да бъде водещ маркетингов партньор на клиентите си, чрез осигуряване на адаптивни иновативни решения, интегрирани хибридни инструменти и професионални консултантски услуги.
Мисията на компанията е чрез издателската си дейност да задоволи критични нужди от информация на българският потребител, да промоцира България и Българския Бизнес на световните пазари и не на последно място да подаде ръка българската наука чрез продуцирането на научна литература и учебни пособия.

Наши клиенти са:
 • Български Институт по Метрология
 • Министерство на образованието и науката
 • Министерство на външните работи
 • ОП ”Туризъм” - София
 • Форум за Балкански транспорт и инфраструктура
 • Гранд Хотел София АД
 • ХЕМУСХОТЕЛС АД
 • София хотел Балкан АД
 • Парк Хотел Москва АД
 • Пирин-Шарлопов Хотел
 • Самоков-Боровец АД
 • "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД
 • Оптеко и партньори ООД
 • Хермес Холидейс АД
 • ЧАД Зографски АД
 • Руал Травел ООД
 • АЙРИШ ПЪБС ЛИМИТИД ЕООД
 • Валента Вип Травел ООД
 • ВИ АЙ ПИ Сървиз ООД
 • Корпус Дипломатик Кетеринг ЕООД
 • КПМГ Бизнес Сървисис ЕООД
 • МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД
 • Грийнвил България ЕООД
 • БОЯНА ДЕВЕЛОПЕРС ООД
 • "Датекс" ООД
 • Бургаска регионална туристическа асоциация
 • Българска асоциация на туристическите агенции
 • Българска Туристическа Камара
 • Балкантурист
 • Глобал Холидейз
 • Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД
 • Sofia Tourist Council
 • и много други