Издателска дейност

Каталози

Дирекция „Бизнес Профили“ е структура на Инфо Клас, изградена съобразно изключително успешни европейски практики „Best practice“ на издателската дейност. Дирекцията осъществява дейност по идентифициране на потребителските нужди, дизайн и печат, маркетинг и разпространение. Бизнес Профили“ са секторни издания в българската икономика, разработвани в две основни направления:

  • Задоволяване на информационните нужди на вътрешния пазар;
  • Промоциране на българския бизнес, както на вътрешния така и на световните пазари.

Изданията „Бизнес Профили“ са добре подготвени и изпълнени във всички аспекти:

  • Проучване и анализ на пазарната специфика — дирекцията се подпомогна от маркетинговия департамент на Инфо Клас за високо ефективни анализи;
  • Дизайн — съобразен с маркетинговите цели, потребителската група, общата визия, желаното въздействие, пазарните изследвания и т.н.;
  • Печат — изключително високо качество постигнато с висок клас 6 цветни печатни машини HEIDELBERG Speedmaster SM 74-6-P3 с технология на експонация директно върху плака;
  • Промоциране — изданията се промоцират съгласно различните стратегии, включително и чрез високо ефективни Интернет Приложения;
  • Разпространение — сключват се договори за разпространение както с крупните фирми за дистрибуция на книжни издания, така и с индивидуални търговци. Използват се браншови национални и световни изложения, системи за електронна търговия, дистрибуторски мрежи на наши партньори в чужбина и др.

Всички изданията на „Бизнес Профили“ са подкрепени от специализирани Интернет информационно маркетингови системи.

Нагоре

Списание

Списание „Транспортал“

Благодарение на експертите на “Форума за балкански транспорт и инфраструктура” ще може читателя да се запознае с различните гледни точки, с добрите практики, както и критиките когато се налага.

 

Нагоре

Центрове за професионално обучение
справочен каталог
Частното образование и обучение
справочен каталог
Съвет по туризъм - София
справочен каталог
БТК каталог
Каталог на Българска Туристическа Камара
(Трето издание)
БАТА каталог
Справочен Каталог на Български Турооператори (Пето издание)
Български Туристически Пул
Спортно туристически справочен каталог