Специализирани консумативи

Химизирани формуляри
Фактурници
Протоколи
Формуляри с микро перфорация
Консумативи за принтери с термотрансферен и термодиректен печат