Web приложения

Следвайки развитието на световните тенденции, вече не е коректно терминът „Internet Site“ да се превежда като „Интернет страница“. Интернет сайта е много повече, когато е пълно функционално и професионално разработен.
Той е Интернет приложение, най-важното в промоционалния пакет на компанията, което осигурява:

Ефективна и гъвкава рекламна позиция 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, без ограничения във времето, пространството и обема;

Насочен маркетинг и представяне на продукти и услуги пред огромна аудитория;

Ниски разходи за пълноценна реклама в текстови, графичен и медиен вид с възможност за богат снимков материал.

Интернет приложението се проектира съобразно съдържанието, функционалността, маркетинговата стратегия и стила на фирмата. Уеб сайта трябва да се разработи в унисон с потребителската група и спецификата на бранша. Използването на техники и средства от съвременен клас и съблюдаването на тенденциите в световен аспект са тясно свързани с имиджа на организацията.

Инфо Клас предлага цялостна изработка или адаптиране на фирмено Интернет Приложение. Услугата включва цялостно или частично следните дейности:

Проектиране
 • Проектиране на Структура на приложението
 • Проектиране на Цветова схема
 • Проектиране на каскадни набори от стилове — CSS
 • Проектиране на Навигацията
 • Проектиране на Елементи — анимации, бутони, изображения и др.
 • Съдържание
 • Динамика и мултимедия
 • Информационно търсеща машина
 • Обратна връзка
 • Комуникационно — дискусионна функционалност
Дизайн

Дизайна е тясно свързан със съдържанието на публикуваната информация, типа на предлаганите услуги и спецификата на целевата група (за която е предназначена информацията). Дизайна на всяка страница да е съобразена както с общия стил на приложението така и с асоциативното цветоусещане на всяка представена услуга.

 • Дизайн на главен набор от сртаници — фреймове и таблици
 • Дизайн на вътрешните страници
 • Дизайн на навигацията — хоризонтална и вертикална
 • Сканиране обработка и оптимизация на изображенията
 • Флаш анимация и анимирани изображения
 • Форми за обратна връзка
 • Форуми и новинарски групи
 • Информационно търсещ интерфейс
Интеграция с Бази от данни

Инфо Клас предлага анализ, оценка, и оптимизация на съществуващи интернет приложения, портали и сайтове. Основните критерии по които се оценяват вашите системи са:

 • Съдържателност;
 • Последователност;
 • Плътност;
 • Четимост;
 • Интуитивна навигация;
 • Функционалност;
 • Скорост;
 • Оптимизация на съдържанието;
 • Оптимизация на графиките;
 • Динамика;
 • Атрактивност;
 • Обратна връзка;
 • Съвместимост;
 • Устойчивост на натоварване;
 • Сигурност;
 • Популярност

Нагоре

Интернет маркетинг

Интернет в световената практика се третира не само като „Четвъртата медия“ наред с радиото и телевизията и печата, а и като „Четвъртия канал“ в корпоративния маркетинг. Дигиталните технологии предлагат възможности за използване, обработка, администрация и дистрибуцията на информация без ограничение във времето, пространството и обема. Комуникациите са гъвкави, надеждни, бързи, конферентни и ефтини.

Предлаганите от нас услуги са свързани с интегрирането на Интернет в бизнеса и маркетинговите стратегии на нашите клиенти и с експлоатацията на необхватните възможности на Световната мрежа за целите на Маркетинга. Предлаганите от нас услуги се разделят условно на три нива — стратегическо, приложно и оперативно.

 1. Стратегически Интернет маркетинг
  • Изграждане на концепция за електронен бизнес.
  • Разработване на маркетингов план.
  • Изграждане на концепция за Интернет маркетинг.
  • Интегриране на Интернет в маркетнговата стратегия на клиента.
  • Реинженеринг на бизнес процесите свързани с Интернет и Е-Бизнес.
  • Информационна политика.
 2. Приложен Интернет маркетинг
  • Анализ на аудиторията
  • Анализ на конкуренцията
  • Популяризиране на интернет сайт
  • Реклама и обмяна на банери
  • Промоция на продукти и услуги
  • Идентифициране и анализ на посетителите
  • Онлайн анкети и обратна връзка
  • Интерактиви потребителски групи
  • Генериране на списъци с електронни адреси
  • Директен маркетинг
   • — Пощенски списъци и вестници
   • — Специализирани e-mail списъци
   • — Електронната поща
   • — Спам
 3. Оперативно
  • Регистриране на Домейн
  • Хостинг
  • Отдалечена и локална администрация на сървари и рутери — Windows, Linux, Lotus Domino.
  • Дизайн
  • Поддръжка
  • Обучение on-line

Нагоре

Системи

Бизнес — еволюцията е непрекъснат процес, а електронният бизнес ясно се откроява като следващата стъпка в тази еволюция — той ще повлияе върху възвръщаемостта на инвестициите, чрез увеличаване на приходите, снижаване на разходите, съкращаване на цикличността, подобряване на облужването, разширяване на пазарния дял. Ако организациите се възползват от електронния бизнес, те ще спечелят конкурентно предимство в ера на глобализация, пре-регулиране и непрекъснати технологични промени, което прави все по-трудно увеличаването на доходността.

Развитието на компютърните технологии премахна ограниченията пред две основни категории — информацията и комуникациите. Информацията се дигитализира и след това се администрира, дистрибутира, обработва и използва без ограничение във времето, пространството и обема. Комуникациите са гъвкави, надеждни, бързи, конферентни и евтини.

Инфо Клас предлага:

 1. Проектиране и изграждане на интегрирани интернет приложения за:
  • Е-търговия
  • Е-търгове
  • Е-справки
  • Е-инженеринг
  • Е-франчайзинг
  • Е-обучение
  • Е-поща
  • Е-логистика. Оперативен мениджмънт на ресурсите. Доставки, дистрибуция, клиенти.
 2. Интегриране на е-бизнес приложенията в Маркетинг микса на фирмата;
 3. Реинженеринг на бизнес процесите свързани с Интернет и Е-Бизнес;
 4. Изграждане на маркетингови системи под формата на Интернет портали
  • Хоризонтални
  • Вертикални
  • Комуникационни
  • Корпоративни
  • Тематични

Нагоре

Имидж мениджмънт

Имидж на организацията е понятие което включва стратегически категории като пазарна позиция и обществената визия. Имиджа е основен маркетингов инструмент със значим лостов ефект върху продажбите и като цяло върху ефективността на фирмата или организацията. Принципно за голяма част от бизнеса имиджа е „размито“ понятие. Той обаче може да има конкретни контролни показатели. Имиджа на организацията се развива съобразно маркетинговата стратегия и поставените цели и включва всички рекламни и промоционални елементи от фирменото лого и рекламните брошури до медийните кампании и политически лобита.

Професионалното развитие на фирмения имидж, особено при по динамични пазари води до видимо повишаване на ефективността, на възвръщаемостта на вложените в бизнес дейностите средства и на степента на експлоатация на глобалната информационна среда.

Инфо Клас предлага цялостен набор от услуги по управление на Вашия Имидж:

 • Стратегическо консултиране;
 • Изследвания и анализи;
 • Дизайн и изработка на печатни и дигитални рекламни материали и фирмени символи;
 • Дизайн и изработка на информационно-комуникационни системи и Интернет базирани приложения;
 • Интернет маркетинг;
 • Организация и провеждане на промоционални кампании и обществени изяви;
 • Лобизъм.

Нагоре

Първият Български Интернет комерсиален портал, свързан с планирането и осъществяването на сватбения ден!
Центрове за професионално обучение
Българска асоциация на туристическите агенции
Българска Туристическа Камара
Балкантурист
Глобал Холидейз
Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД
Sofia Tourist Council