Частното образование и обучениекорица

Маркетингово-издателска къща „Инфо Клас“ има удоволствието да Ви покани за участие в първия комерсиален справочен каталог „Частното Образование и Обучение“ в България.

„Частното Образование и Обучение в България“ е луксозно издание с национален обхват, представящо частния сектор в сферата на образованието и обучението.

Мисия

Деградацията в качеството на обучението, липсата на дисциплина, осигуряваща нормален учебен процес, недостатъчното финансиране, както и неефективното харчене са основни проблеми пред българското държавно образование. Все повече и повече родители, загрижени за бъдещето на децата си, предпочитат пряката алтернатива — частните учебни заведения и центрове. Те са и единствена възможност за тези, които търсят развитие на личните си умения и качества. Факт е, че през последните няколко години имиджът на частното образование и обучение в България еволюира от буржоазен снобизъм за богаташи и парвенюта към подходяща инвестиция в бъдещето и добруването на семейството.

Мисията на настоящото издание е да представи на българския потребител възможностите и услугите на Българското частно образование и обучение и чрез професионалната му презентация да повиши неговата конкурентно способност.

Цели

Според направените от екипите на „Инфо Клас“ маркетингови проучвания има интерес към и недостиг на синтезирана информация за предлагащите услуги в сферата на обучението и образованието, за тяхното качество, ценз и уникални предимства. Проверете сами в търговската мрежа!!!

Основни цели на каталога са:

 • Да предостави пълна, актуална и акуратна информация за възможностите и съответно предлаганите услуги от частното образование и обучение в България;
 • Да даде възможност на реално действащите частни единици за образование и обучение да представят структурите и услугите си.
Съдържание

Каталога включва Бизнес Профили в следните основни категории:

 • Частни детски градини, клубове и центрове за работа с деца;
 • Частни основни училища и професионални гимназии;
 • Колежи и Висши учебни заведения;
 • Центрове за специализирани обучения и сертификати в различни сфери — информационни технологии, езици, култура, спорт, математика, литература, професионална квалификация и др.

Каталогът включва богата допълнителна информация и полезни съвети към учащи се и родители — възможности и програми за финансиране, индекси по различни критерии, статистическа информация и др.
Информацията от каталога ще се представи в постоянно действащ и развиващ се специализиран Интернет Сайт на „Частното образование и обучение“, който ще се промоцира чрез богатия инструментариум на Интернет маркетинга.
Частните учебни заведения и центрове имат възможност да използват свободна форма на представяне в каталога съобразно фирмената визия и имидж стратегия.

Параметри
 • Пълноцветно (4+4);
 • Формат А5;
 • Корици: 250 гр. гланц едностранен UV лак;
 • Тяло: 115 гр. мат;
 • Тираж: 5 000 бр. първоначален тираж и периодично преиздаване при критично намаляване на пазарните наличности.
Разпространение
 • Чрез разпространителските мрежи в страната;
 • Безплатни бройки за чуждестранните дипломатически мисии, посолства, търговски представителства в страната и националната авиокомпания.
 • Чрез множество Интернет електронни магазини

Екипът на Инфо Клас е сключил множество предварителни договори за разпространение. Справочникът бе високо оценен от разпространителските фирми в България и ще може да бъде закупен от почти всеки търговски обект за книжни издания в страната!!!

Тарифа за участие
Страница
Площ
Цена в лв.
½ страница
122 кв. см. (131 мм – 93 мм)
280
1 страница
245 кв. см. (131 мм – 187 мм)
470
2 страници
2 х 245 кв. см. (131 мм – 187 мм)
830
4 страници
4 х 245 кв. см. (131 мм – 187 мм)
1540
над 4 страници
> 4 х 245 кв. см. (131 мм – 187 мм)
по договаряне
Вътрешни корици
Втора и трета корица
1 430
Задна корица
Четвърта корица
1 950

В посочените цени е включена и таксата за едногодишен абонамент в специализирания Интенет Сайт.